Rovarček

Kaj je rovarček?

Rovarček je športna igra v kateri sodelujeta dve ekipi, ki imata namesto žoge tako imenovanega rovarčka, ki je na nek način podoben frizbiju. Ekipa si mora skozi tekmo podajati rovarčka in spraviti le te ga na palico svojega lovilca. Kaj je lovilec? Je oseba, ki stoji na drugi strani igrišča, do katerega se igralci morajo prebiti in pridobiti točko na način da vržejo rovarčka na kol, lovilec pa ga s pomočjo količka poskuša ujeti. Če rovarček pristine na palici je ekipa pridobila točko. Kdor ima ob koncu iger več tock je zmagovalec igre.

 

Dodatna pravila igre:

 • Igralec lahko z roverčkom naredi največ 3 korake; pivotiranje se ne šteje kot koraki; neprimerni poskusi (kotaljenje, nošenje igralcev,...) se štejejo kot koraki
 • Če je roverček na tleh, ga dobi ekipa, ki ga prva pobere (roverčka ne sme pobrati igralec, ki ga je vrgel).
 • Če dva igralca iz različnih ekip istočasno primeta roverčka (˝mrtev˝) se igra prekine; sledi sodniški met, skačeta igralca, ki sta držala roverčka
 • Roverček mora biti na kol vržen, ne nataknjen.
 • Lovilec stoji v polju (1m x 1m) 1m od roba igrišča; če stopi iz polja, se točka ne šteje.
 • Če igralec z roverčkom stopi izven igrišča, oziroma roverček pade (s celim obsegom) izven igrišča, dobi roverčka nasprotna ekipa; igra se nadaljuje z roba igrišča.
 • Ko igralec drži roverčka, mu ga ne sme nihče izpuliti iz rok.
 • Igralec, ki drži roverčka, ga ne sme zadrževati v nedogled.
 • Če igralec z roverčkom naredi več kot 3 korake dobi roverčka nasprotna ekipa; igra se nadaljuje z mesta prekinitve.
 • Pri sodniškem metu lahko roverčka ujameta samo tista dva igralca, ki skačeta.
 • Ostali igralci ne smejo ovirati tistih dveh igralcev, ki skačeta
 • Točka se šteje, če roverček ostane na kolu in se palica ne dotakne tal in se ga sname s spodnje strani palice.
 • Po doseženi točki roverčka dobi nasprotna ekipa; igra se nadaljuje z roba igrišča, kjer stoji lovilec

 

 • Prekrški so: udarec po roku, vlečenje za dres, spotikanje, prerivanje, puljenje roverčka iz rok;
 • Ob ugovarjanju sodniku se igralca izključi do konca polčasa, zamenja ga drug igralec.
 • Kazen za prekršek je 1 minuta izključitve.
 • Naenkrat sta lahko iz ene ekipe izključena največ 2 igralca.

 

Primer igre:

https://plus.google.com/photos/+KlemenKrnc/albums/5794117982940394769/5794215282761226114?pid=5794215282761226114&oid=117956191905819521297

 

Galerija iz lanskega tekmovanja v rovarčku imenovanem “Na kol”

https://plus.google.com/photos/+KlemenKrnc/albums/5794117982940394769