Četa

 

11 – 16 let = izvidniki in vodnice 
Združujejo se v vodih (manjših skupinah). V veji je poudarjena uporaba veščin življenja v naravi - orientacije, priprave hrane, postavljanja zgradb iz lesa in vrvi.

Vrhunec leta je tabor – poln izzivov, iger, športa, tabornega ognja, nočnih straž, izletov, potepov, spanja v šotoru in bivakih, proge preživetja ...

Geslo: Bodi pripravljen!

 

Molitev IV

Gospod Jezus daj, da bo moja vest prema kot visoka smreka, ki se dviga proti nebu; da bo moja velikodušnost kot studenec, ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa; da bo moja duša kristalno čista kot potoki, ki jih rode brezmadežni snegovi; da bo moja volja kot granit, ki se nikdar ne okrši, da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor, da bo križ ob poti kakor srečanje s prijateljem. In tako bodi vedno. Amen